Travle tider: At Kvinnherad er et populært område med hyttefolk og turister, har gitt Lene mange kunder på våren og sommeren. Det er da arbeidstrykket er størst med åpent bakeri tre dager i uka. Foto: Brødskreppa.
Travle tider: At Kvinnherad er et populært område med hyttefolk og turister, har gitt Lene mange kunder på våren og sommeren. Det er da arbeidstrykket er størst med åpent bakeri tre dager i uka. Foto: Privat.
Lene Monsen er Brødskreppa. Foto: Brødskreppa.
Brødskreppa. Foto: Privat
Noen av baksten du kan kjøpe i butikken til Brødskreppa. Foto: Brødskreppa.
Noen av baksten du kan kjøpe i butikken til Brødskreppa. Foto: Brødskreppa.

Kakebaking ga god gründertrening

Bakegründer Lene Monsen har fått viktig styreerfaring og øvelse i å lage mat til mange i Omvikdalen Bygdekvinnelag. 

Erfaringene kom godt med da hun i fjor startet sitt eget bakeri, «Brødskreppa».

– Bygdekvinnelaget er en fantastisk organisasjon, utbryter Lene Monsen når vi ringer.

Vi har tatt kontakt med Lene for å finne ut hva hennes medlemskap i Bygdekvinnelaget har betydd for henne som gründer. For et år siden startet Lene bakeri hjemme på gården Kjetlane. Bakgrunnen for vår nysgjerrighet er Bygdekvinnelagets innspill til regjeringens nye likestillingsmelding, der vi forklarer at «frivillige organisasjoner er viktige opplærings- og utviklingsarenaer».

BY OG LAND, HAND I HAND

Lene er byjente fra Bergen, og flyttet til Kvinnherad da hun møtte mannen i sitt liv, Kjetil Mehl.

Etter noen år på bygda meldte hun seg inn i Bygdekvinnelaget. Et mangfold av aktiviteter og det sosiale hun kunne oppleve, gjorde at Lene ønsket å være med i Bygdekvinnelaget. At medlemmene stort sett var over 50, skremte ikke den da 27 år gamle jenta. 

– Jeg ville bli kjent med folk i bygdene her og bidra inn i lokalsamfunnet. Det Bygdekvinnelaget gjør gir fine ringvirkninger, forteller hun.

I Kvinnherad er det flere bygder. Medlemmene i Omvikdalen Bygdekvinnelag kommer fra hele kommunen, fra Herøysund til Rosendal. Laget hadde rundt 60 medlemmer da Lene meldte seg inn.

– Vi har hatt en voldsom medlemsvekst og har nå 103 medlemmer. Ikke verst for en kommune med 13 000 innbyggere, sier hun.

KVINNER LØFTER KVINNER FRAM

Kvinnenettverket i laget er en viktig grunn til at Lene ble med i akkurat Bygdekvinnelaget. Møtene er en fin arena å bli kjent med andre kvinner på tvers av alder og yrke.

– I mange frivillige organisasjoner er det en miks av menn og kvinner som idrettslag, helselag, bondelaget og studieforbund. Jeg synes det er kjekt med en arena der det bare er kvinner. Kanskje skulle det vært et bygdemannelag? fleiper Lene.

Ikke for det, Omvikdalen Bygdekvinnelag hilser menn velkomne også. Et av lagets to mannlige medlemmer er Kjetil, mannen til Lene.

Til tross for kvinnefokuset, mener Lene at samarbeid med andre er viktig. Hun nevner organisasjoner som 4H, bondelaget og bygdeungdomslaget.

– Fra barn av til voksne, alle organisasjoner har nytte av samarbeid, sier hun.

EN TILLITSERKLÆRING   

Lene ble tidlig spurt om å være med i styret i Omvikdalen Bygdekvinnelag, det tok hun som en stor tillitserklæring.  Som tillitsvalgt har Lene lært mye om rutiner og prosesser.

– Jeg har lært hvordan ting skal besluttes med tanke på vedtekter, organisasjonen og styremøter, og at vi skal forholde oss til medlemmene. Er du med i en frivillig organisasjon, lærer du hvordan organisere arbeidet gjennom arbeidsåret. Bare det å forberede og gjennomføre et årsmøte krever en del forkunnskap, forklarer hun.

Da Lene kom inn i styret ble hun tatt i mot med åpne armer av de andre medlemmene. Det var viktig. På styremøtene får hun fritt spillerom og kan komme med forslag til arrangementer og aktiviteter uten at noen stopper henne. Hun blir lyttet til.

– Det var viktig for meg at kvinner med mer livserfaring var interessert i å høre hva jeg hadde å si. Jeg kunne bidra med noe og være en stemme for de yngre i laget, forteller hun.

– Ting kan bli gjort på en ny måte, samtidig som det er fint å lære av dem som har vært med på mange arrangementer. De vet hvordan vi får inn pengene og skaper god økonomi.

GRÜNDERI

Prosessen med å starte bakeri tok Lene to år, fra byggesøknad ble sendt til ferdigstillelse av bygg. I mai 2015 sto bygget klart. Målet har vært å skape en bedrift der Lene tjener nok penger til å leve av. Målet er allerede nådd.

– Hva har du tatt med deg av kunnskap og erfaring fra Bygdekvinnelaget i oppstarten av bakeriet?

– Hvordan organisere matlaging for flere personer og hvordan organisere arrangementer har jeg lært mye av i Bygdekvinnelaget, selv om jeg kunne litt om det på forhånd. Det økonomiske har også vært viktig. Hvordan tjene penger når du selger varene du selv har produsert. Jeg har også et nettverk gjennom Bygdekvinnelaget. Nettverk er viktig for oss som driver for oss selv, sier hun. 

Lenes råd til deg med gründerdrømmer

Du må tørre å stå i det selv når det blåser som mest. Stol på ditt eget prosjekt. Vær også realistisk. Dette er ingen hobby, du skal leve av det. Hvordan skal du tjene penger på forretningsideen din? Vær bevisst på dine sterke og svake sider. Hvilke ressurser finnes i lokalbefolkningen og hvilke ressurser finner du i deg selv? Er du flink på å organisere din egen arbeidsdag? Vær innstilt på at det å være gründer krever mye arbeid og innsats for hele familien. Du må være fleksibel. Selv om det er mye arbeid, må du vite at det er utrolig flott å være gründer og få det til. Det er fantastisk å kunne skape sin egen arbeidsplass på bygda.

Bli medlem