Møtedeltakere
Årsmøte på Folvell
Maten smakte
Maten smakte

Årsmøtet 2018

Høstens årsmøte ble avviklet på Folvell Gård 17. oktober. Det var godt frammøte, og valgkomiteen hadde ikke hatt problemer med å skaffe tillitsvalgte.

Leder Eva Øvren ble valgt som ordstyrer, og sekretær Anny Sagen ble valgt til referent. Annys referat ligger ved nederst på siden.

Styret fikk gode ord for aktiviteten som hadde vært i arbeidsåret. Kassereren kunne også legge fram et regnskap som viste et pent overskudd.

Etter at selve årsmøtet var avsluttet, fikk vi servert chilli con carne tilberedt av Folvell-bonden selv. Den smakte, og det gjorde også festkomiteens kaker til kaffen. Det var god stemning slik det gjerne er når vi samles.

Bli medlem