Bygg, kål og forskjellig
Bygg, kål og forskjellig
Bygdekvinner
Bygdekvinner
Foran alteret
Foran alteret
Servering
Servering

Høsttakkefest i kirkene våre

Hvert år bruker vi å hjelpe til med høsttakkefest i Årnes og Auli kirker. Det ble kaffe og god stemning også i år.

Den 14. oktober ble det arrangert høsttakkefest både i Årnes og Auli kirker. Heldigvis har vi flere medlemmer som vet hva som skal gjøres og som er med på dette hvert år. I Årnes serveres det kirkekaffe, og i år var det fire av våre med på dette. I Auli var det hele seks damer med denne gangen, og det ble pyntet med blomster, frukt og grønnsaker, og det var også kaffe, saft og kaker etter gudstjenesten. Det var prost Liv Krohn-Hansen som holdt en gudstjeneste tilpasset de små ettersom det var utdeling av Min kirkebok til fireåringer. Vi fikk også anledning til å presentere laget vårt under kunngjøringene.

Bli medlem