Vilt i en bolle
Ville vekster er blitt temmet

Ville vekster

Om vi ikke kan ha møte om ville vekster, så kan vi i alle fall finne ut litt på annen måte. På vår egen hjemmeside vil vi presentere et lite utvalg av vekster og hva de kan brukes til.

Østre Udnes Bygdekvinnelag skulle ha et møte med ville vekster i slutten av mai. I skrivende stund er det usikkert om det kan arrangeres, men vi kan presentere et knippe ville vekster her på siden. Det er mye godt å finne ute, og det du finner her er selvsagt ikke uttømmende, men nederst er det listet opp et knippe bøker der du kan lese mer. Bøkene er forskjellige både i alder, oppbygging og omfang. Alle inneholder imidlertid tips om bruk av planter. Listen er heller ikke fullstendig i forhold til det som finnes av litteratur om emnet.

Det finnes nesten uendelig med vekster som kan brukes til mat, krydder, som basis for plantefarging, til dekorasjon eller bruksgjenstander. Det du vil finne her på siden vil i første omgang dreie seg om mat. Det finnes masse forskjellige smaker å utforske, men det er viktig å vite hva man ikke bør spise. Noen få planter er så giftige at bare en liten bit kan ta livet av et menneske. Av og til kan disse plantene ligne ganske mye på nytteplanter. De plantene vi vil beskrive, skal ikke kunne forveksles med noe som er farlig.

Generelt er det en del av allemannsretten å sanke ville vekster - med noen få unntak. I naturparker og spesielle verneområder kan det være forbudt å fjerne både planter og mineraler. Sjeldne og sårbare vekster bør vi også la stå. Det er også viktig å sanke på en hensynsfull måte slik at man ikke ødelegger natur eller nyttevekster.

I veikanter og grøftekanter finnes mange fine matplanter. Sanking like ved sterkt trafikkerte veier kan likevel ikke anbefales fordi plantene kan inneholde uheldige stoffer fra biltrafikken og veivedlikeholdet.

 

Anbefalt litteratur:

Forfatter, boktittel, forlag, utgivelsessted og -år:

Borgen, Annemarta, Urtehagen på Knatten, Gyldendal Norsk Forlag / Den norske Bokklubben, Oslo 1973 /Oslo 1980

Borgen, Liv, Ugress - et vilt herbarium, Emil Korsmos klassiske plansjer, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2020

Christophersen, Ansof Wyller, I Ansofs urtehage, Gyldendal Norsk Forlag og Det norske hageselskap, Oslo 1988

Mæhlum, Anne, Nina Dreyer Hensley og Jim Henseley, Fra naturens spiskammer, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2016

Ravneberg, Jørgen, Sankeboka - velsmakende ville vekster, Cappelen Damm, Oslo 2019

Skår, Astrid og Reidar Gjørven, Veikantflora, Vigmostad & Bjørke, Bergen 2020

Sundgren, Lisen og Nadia Nörbom, Viltvoksende og velsmakende (Vildvuxet - mat och huskurer från naturen), Gyldendal Norsk Forlag (Bonnier Fakta), Oslo 2018 (Stockholm 2017)

Svendgård, Trond, Plukk selv, Cappelen Damm, Oslo 2018

Thoresen, Odd Egil, Espen Schøning Lie og Morten B. Stensaker, Krydderdram - naturlig nytelse, Bokklubben Villmarksliv, Oslo 2002

Ulltveit, Gudrun, Ut på bærtur, Cappelen Damm, Oslo 2013

Vetlesen, Kari, Norsk smak - våre ville kryddervekster, Vega Forlag, Oslo 2014, 2. opplag 2015

Winge, Kirsten og Arne Nohr, Den store høsteboka, Vigmostad & Bjørke, Bergen 2017

Winge, Kirsten og Ove Bergersen, Spiselige bær og planter, Landbruksforlaget / 2.opplag: Vigmostad & Bjørke, Oslo 2005 / Bergen 2015

Bli medlem