Suppe av høstens grøde

Høsttakkefest med kirkekaffe og varm grønnsakssuppe

21. oktober var det høsttakkefest i Skatval kirke. Skatval bygdekvinnelag serverte grønnsakssuppe fra markens grøde og kirkekaffe bak i kirka etter endt gudstjeneste.

Det var flere arrangement samtidig; Nattlys og utdeling av bibler til 5. klassingene, så kirka var full og all suppe gikk med!

Mye skryt til bygdekvinnelaget for god mat og trivelig stemning. Positivt arrangement!

 

 

Bli medlem