Høsttakkegudstjeneste

Mære kyrkje var pyntet til høsttakkegudstjeneste 24. oktober 2021. 

Mære kyrkje var godt besøkt under høsttakkegudsjenesten. 30 elever fra 5. klasse gjennomførte Lys våken, og fikk sine bibler. I tillegg fikk Ada Louise sitt navn gjennom dåpen, og Michael ble konfirmert. Prest, Tine Jønk, sa i sin preken at vi er heldige som kan spise oss mette hver dag. 

Bygdekvinnelaget hadde pyntet med grønnsaker, frukt og fine høstblomster. Alle fikk tilbud om et norsk eple på tur ut fra gudstjenesten. 

Bli medlem