Årsplan

MØTEPLAN FOR STOKKE BYGDEKVINNELAG VÅREN 2019.

 

Onsdag 9. januar, juletrefest på Sole.

 

Tirsdag 15. januar, kl 19.- besøk til Arnadal bygdekvinnelag i kirkestua - tema, Vesar kommer og orienterer om kildesortering.

 

Torsdag 21. februar, kl 18.30 møte i Bryggerhuskjelleren - tema "Demens, hva er det og hva betyr det for den syke og de rundt" v/Thea Cathrine Skarpengland

 

5., 12., 19. og 26. feb. kl 18- 21. Lefse og flatbrødkurs med Odd Magne Myrmo i Bryggerhuskjelleren.

 

Mandag 25. mars kl 19.00. fellesmøte i Andebu. Tema fermentering.

 

Torsdag 25. april kl 18.30 møte i Bryggerhuskjelleren. Tema ikke fastsatt ennå.

 

Søndag 27. mai, Hagens dag på Bygdetunet, brødbaking

 

Lørdag 1. juni, TUR til Eiker Gårdsysteri

Søndag 11. august, MARKENS GRØDE, Brødbaking og sveler.

Onsdag 21. august, servering av suppe til Solebeboere med kaffe og kake.

Søndag 25. august, Husflidsdagen. brødbaking

 

Medlemmer stiller på Sole hver siste onsdag hver måned til kaffekos.

 

Det mulig å være med på brødbaking etter avtale med Inger.

 

STYRET:

Kirsti Lund, leder, 99160337, kirstilund@hotmail.com

Solveig Bergsholm, nestleder og kasserer, 91124703, solveig@bergsholm.no

Trine Evensen, sekretær og hjemmeside, 91106569, trine.evensen@gmail.com

Åse Bergsholm, styremedlem, 95163893, aaseb35@gmail.com  

Vara: Ann P. Nilsen og Randi Studsrød.MØTEPLAN FOR STOKKE BYGDEKVINNELAG 2019.

 

SEPTEMBER, foreløpig plan

Lørdag 7?. september Åpen dag på Melsom?

 

Torsdag 19. september, kl 18.30, MØTE i Bryggerhuskjelleren.

Vertinner:                            Møteleder:

Tema: invitere nabolag? Evt i Låven

 

OKTOBER

Torsdag 17. oktober, kl 18.30, ÅRSMØTE i Bryggerhuskjelleren.

Vertinner:                            Møteleder:

Tema:

 

NOVEMBER

Torsdag 23. november, kl. 18.30 møte i Bryggerhuskjelleren

Vertinner:                            Møteleder:

Tema:

 

DESEMBER

Torsdag 19. el 12.  desember, ADVENTSMØTE i Bryggerhuskjelleren.

Gave til DRÅPEN.

Vertinner:                            Møteleder:

Tema:

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

okt

14.

nov

12.

des

Stokke Bygdekvinnelag
Bli medlem