Sosan Asgari Mollestad fortalte om prosjektet "Kvinner UT". Foto: Trine Evensen
Sosan Asgari Mollestad fortalte om prosjektet "Kvinner UT". Foto: Trine Evensen

Kvinner UT samlet mange bygdekvinner 15. november på cafeteriaen Engveien.

Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad fortalte om prosjektet "kvinner UT" og sin egen historie om flukten fra Iran.

Vi hadde invitert naboer, venner, kjente og bygdekvinner fra Arnadal og Sandar for å høre Sosan fortelle om prosjektets hovedmålsetting: å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket. Vi fikk eksempler på ulike arrangementer som finnes i ulike lokallag. Sosan fortalte også om sin egen flukt fra Iran, hun er opptatt av å være en stemme for alle de som er på flukt av ulike grunner og som ikke har mulighet for å bli hørt.

Les mer om prosjektet "kvinner UT"

 

 

 

Bli medlem