Hopp til hovedinnhold

Ullensaker Bygdekvinnelag

Ullensaker Bygdekvinnelag

Ullensaker Bygdekvinnelag. Startet i 1927.

 

Velkommen til Ullensaker Bygdekvinnelag.

Ullensaker Bygdekvinnelag er en moderne møteplass som består av en gjeng med entusiastiske damer. Vi har det hyggelig sammen og jobber for å skape en ”Trivselbygd” for alle.
Laget ble startet i 1927 og har i dag 92 medlemmer.
Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder og er opptatt av sosiale tiltak i bygda.
Vi ønsker å være en åpen, inkluderende og moderne møteplass for kvinner i nærmiljøet.
Formidling av kunnskap om Norske mattradisjoner og lokal mat er en viktig del av arbeidet i laget
Ullensaker Bygdekvinnelag har en allsidig aktivitet med møter, studieringer, kurs, turer,
arrangementer og deltakelse i kommunens sosiale og kulturelle liv.
Månedlige temarelaterte møter som holdes på forskjellige steder i bygda. Av tema kan nevnes alt fra lokal mat og mattradisjoner til mannekengoppvisning, forfatterkveld, stell av blomster og hage.
Har du lyst til å være med på våre aktiviteter eller vite mer om oss er du velkommen til å ta kontakt med leder Mette Knai tlf. 91174552,