Hopp til hovedinnhold

Vardal Bygdekvinnelag

Arne Rostad

Samfunnsbygger Arne Rostad

Prestgardslåven i Vardal

Prestgardslåven i Vardal

Aug
24
Wed

Forfatter Trond Feiring holder foredrag 24 august kl 19.00 i Prestegardslåven i Vardal, Grytbakka 240

Prestgardslåven i Vardal Grytbakka 240
-
Margunn Nummedal mob. 45608058

Arne Rostad var gårdbruker fra Verdal, men som 22 åring kjøpte Mustad gård i Vardal.
Han brukte mye energi på å reformere både melkemarkedet og potetmarkedet. Resultatet
ble de store samvirkeorganisasjonene i landbruket som kom til på 1930-tallet.

Like etter krigens slutt ble han formann i Norges Bondelag og klarte på kort tid å gjenreise
denne organisasjonen til å bli et kraftfullt talerør for Norges bønder.

Dagens system med jordbruksforhandlinger mellom staten og landbruksorganisasjonene er i
hovedsak et resultat av Arne Rostads innsats.
Han satt på stortinget fra 1946-1949.
Han var også opptatt av at bygdeungdommen skulle få god utdanning. Bondelagets folke-
Høyskole ble en av hans fanesaker.
Inngang kr 100,- ( Vipps nr. til Prestegardslåven: 579590 )
Enkel bevertning
Loddsalg
Påmelding til Margunn Nummedal, mob. 45608058
Arrangør: Vardal bondelag og Vardal bygdekvinnelag
VELKOMMEN

Seksjoner