Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2018-2019

 

Styret 2018-2019:

Leder: Gerd Turid Rødningsand – ny 1 år.

Nestleder: Vigdis Øksne - ny 2 år 

Sekretær:Gry Elisabeth Myhrvold, ikke på valg

Kasserer:  Inger Willerud – gjenvalg 2 år

Studieleder/ styremedlem: Marie Røyr – gjenvalg 2 år

Varamedlemmer til styret: 1. vara: Ragnhild Thune – gjenvalg for 1 år,

2.vara: Kari Nordhagen Olsen - ny 1 år

Valgkomité 2018-19:

Inga Sofie Lier ble gjenvalgt for 1 år som leder i valgkomiteen

Randi Evensen ble gjenvalgt for 2 år som medlem i valgkomiteen

Vigdis Amlien Kristiansen ble valgt for 3 år som medlem av valgkomiteen

Bli medlem