Staurhuset på Rambekk
Staurhuset

Årsmøte Vardal Bygdekvinnelag mandag 9. oktober 2017 - referat

Vardal Bygdekvinnelag avholdt årsmøte på Rambekk mandag 9.oktober med 35 frammøtte. Leder Vigdis A. Kristiansen ønsket velkommen og presenterte kveldens gjest, Borgny Sletten fra Oppland Bygdekvinnelag. Borgny er bonde på Vinstra, sekretær og nettansvarlig i Oppland Bygdekvinnelag. Hun fortalte engasjert om sitt virke og det landsomfattende prosjektet Norsk tradisjonsmat i regi Norges Bygdekvinnelag.  Borgny har som mål å besøke alle 36 lokallag i Oppland for å informere om dette prosjektet som skal samle oppskrifter fra hele fylket og videre presentere disse på nettstedet «www.norsktradisjonsmat.no». Hvert lokallag skal velge ut og sende inn en oppskrift og vi ender opp med en unik database med fylkesvis presentasjon av «gamle» og  tradisjonsrike oppskrifter.  

Årsmøte Vardal Bygdekvinnelag mandag 9. oktober 2017

 

Vardal Bygdekvinnelag avholdt årsmøte på Rambekk mandag 9.oktober med 35 frammøtte. Leder Vigdis A. Kristiansen ønsket velkommen og presenterte kveldens gjest, Borgny Sletten fra Oppland Bygdekvinnelag. Borgny er bonde på Vinstra, sekretær og nettansvarlig i Oppland Bygdekvinnelag. Hun fortalte engasjert om sitt virke og det landsomfattende prosjektet Norsk tradisjonsmat i regi Norges Bygdekvinnelag.  Borgny har som mål å besøke alle 36 lokallag i Oppland for å informere om dette prosjektet som skal samle oppskrifter fra hele fylket og videre presentere disse på nettstedet «www.norsktradisjonsmat.no». Hvert lokallag skal velge ut og sende inn en oppskrift og vi ender opp med en unik database med fylkesvis presentasjon av «gamle» og  tradisjonsrike oppskrifter.  

 

Videre informerte leder om forestående møter og lagsaker. På FNs internasjonale matvaredag den 16. oktober samarbeidet Norges Bygdekvinnelag med  Gartnerhallen om aksjonen «Ja til Norske grønnsaker». Fra Vardal stiller Vigdis Kristiansen og Aud Leonardsen opp utenfor sin lokalbutikk for å dele ut  gratis råvereposer samt oppskrift på grønnsakssuppe. 

 

Leder innledet det formelle årsmøtet med å lese opp fra saklista og årsmeldingen som ble godkjent, og Vigdis A. Kristiansen ble valgt som møteleder. Inga Sofie Lier og Vigdis Øksne ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Laget har hatt et variert program gjennom arbeidsåret som i november 2016 startet med interessant  foredrag og omvisning på NTNU, vårt nye Universitet på Gjøvik. På adventsmøtet fikk vi besøk av Sogneprest i Vardal og Bråstad, Dagfinn Follerås, som gav oss noen gode ord i førjulstida. På januarmøtet var temaet «Levende bygder» med vekt på samarbeid mellom Bygdekvinnelaget,  Bondelaget og Bygdeungdomslaget. Vi fikk besøk av representanter fra de 2 sistnevnte organisasjoner som gav oss et godt innblikk i hva de jobber for og med. Februarmøtet ble et stormøte i samarbeid med Snertingdal, Biri, Torpa og Nordre Land Bygdekvinnelag på Snertingdal skole. Tema her var «Kvinners medvirkning» og leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, fortalte fra sitt besøk i FN og gav oss innblikk i hva det jobbes med i Mosambik samt nye prosjekter i Norge. I april møttes vi i staurhuset på Rambekk der vi fikk høre Gøran Rostad Betoia holde et veldig interessant foredrag om sitt liv - fra oppveksten i Verdal til dagens status som mjølkeprodusent på gården Mustad i Vardal. Lørdag 22. april arrangerte laget en særs vellykket tur til Hadeland der vi besøkte Grinakervev og Granavollen med Søsterkirkene. Maimøtet ble lagt til Prestegardslåven i Vardal hos Ragnhild og Ola Thune. Tema var «Vardal prestegards historie» og Arve Thune, som er vokst opp på gården tok oss med på en flott historisk presentasjon av Prestegården gjennom århundrene.  Årets sommertur gikk til Helene Fredholms hage i Totenvika og til Totenvika Galleri og kulturkafe. I september ble det arrangert tur til Bioforsk Øst, Apelsvoll på Kapp. Utover disse aktivitene serverte laget tradisjonen tro, kaker og kaffe på Nordbyen omsorgsenter i mars, der Lise Sandberg spilte og sang for beboerne. Som vanlig ble det servert rabarbrasuppe på Eiktunetdagen og laget stod for pynting samt servering av kaffe og kaker på høsttakkefesten i Hunn kirke. Laget gir hvert år penger eller gave verd kr 5000,- til kreftenheten/stråleenheten på Gjøvik sykehus og i år ønsket kreftenheten seg bilder på sengeposten. Valget falt på 2 flotte bilder av Einar Sigstad.

Videre stilte laget med 5-6 frivillige ved Norges Bygdeungdomslag sitt landsstevne på Jørstadmoen i juli

 

Kasserer, Inger Willerud, gikk gjennom revidert regnskap som ble godkjent. Årlig kontingent ble vedtatt å økes noe. Grendinndeling ble tatt opp som egen sak og her ble det enstemmig vedtatt å dele de to største kretsene så vi får tilsammen seks kretser. Astrid H. Skoglund ledet deretter valget med følgende innstilling og resultat: Leder Vigdis A. Kristiansen gjenvalgt for 1 år. Styremedlemmer: Jorun Skarkerud, Inger Willerud og Marie Røyr er ikke på valg, Gry Elisabeth Myrvold er ny for 2 år og Margunn Nummedal går ut av styret. Varamedlemmer til styret: 1. vara Ragnhild Thune og 2.vara Aud Leonardsen – begge gjenvalgt for 1 år. Elisabeth Gihle og Ragnhild Waldemar går ut som referenter og blir erstattet av Solfrid Olden Wold og Kirsten Bakke. Astrid H. Skoglund og Gry Elisabeth Myhrvold går ut av valgkomiteen. Randi Evensen - ny i valgkomiteen for 3 år  og Vigdis Øksne – erstatter Gry E. Myhrvold som går fra valgkomiteen og inn i styret. Avtroppende sekretær Margunn Nummedal ble takket for jobben og fikk overrakt blomster fra leder

 

Etter endt årsmøte fulgte servering og utlodning ledet av vertskaps-kretsen Blomhaug/ Vindingstad. Leder Vigdis Kristiansen takket så Karin Markestad og Rambekk for lokaler, kretsen for nydelig bevertning og alle medlemmene for godt oppmøte. Til sist sang vi bursdagssangen for Laila Strand Nilsen som nylig fylte 70 år.

 

                                                                                                          Ref. Sekretær

Bli medlem