Haustplan 2019

Haustplan Voss Bygdekvinnelag 2019

 

August 21.                    Organisasjonskurs  for styret i lag med Bjørgum Bygdekvinnelag

August 25.                    Stølstur   Veskre

September 17.              Møte Dagestadmuseet, Omvisning i museet .

v.37                               Baking til smalahovesleppet  Tvildemoen

September 28.              Smalahovesleppet   Torget

Oktober      16.              Verdas matvaredag

Oktober      10. og 12.   Bakekurs  Tvildemoen

Oktober      22.              MøteTvildemoen   Tema: Brannvern

November  14.              Årsmøte

Kafe Tvildemoen?

Desember  05.              Adventsmøte

 

Me kjem tilbake med meir info tidspunkt mm.

 

Bli medlem