Tradisjonsmatskolen
Lære ved å gjøre. Gjennom prosjektet Tradisjonsmatskolen skal Norges Bygdekvinnelag formidle mattradisjoner og praktisk matkunnskap. Foto: Jon Marius Nilsson.

Tradisjonsmatskolen ruller i gang

Mattradisjoner er kulturarv, og bygdekvinner kan mat. I 2019 driver Norges Bygdekvinnelag prosjektet Tradisjonsmatskolen, der lokale bygdekvinnelag over hele Norge arrangerer en rekke gode tradisjonsmatkurs.

 

Bygdekvinner kan mat

2019 er det utadretta prosjektåret for prosjektet Tradisjonsmatskolen. Gjennom kurs i lokallagene skal tradisjonsmatskolen skal spre kunnskap om tradisjonsmat til barn, ungdommer og voksne. Tradisjonsmatskolen skal også løfte og videreutvikle kompetansen om tradisjonsmat og formidling hos medlemmene i Norges Bygdekvinnelag. Prosjektet er finansiert gjennom ei tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Målet for prosjektet er at minst 150 lokallag skal delta med minst to matkurs hver - det kan med andre ord bli over 300 kurs totalt! Lokallagene velger sjøl hva slags tema de vil arrangere kurs om, så tradisjonsmatkursene vil spenne over et mangfold av ulike temaer, teknikker, råvarer og matretter. 

Det er på ingen måte noe nytt at Norges Bygdekvinnelag arbeider med å ta vare på tradisjonsmaten. Medlemmene og lokallagene har en stor og verdifull kunnskap om mattradisjoner i Norge. Gjennom å samle inn oppskrifter, dokumentere lokale tradisjoner og lære bort tradisjonsmaten i praktiske kurs, har lokallagene gjort et verdifullt arbeid med å forvalte disse mattradisjonene. Medlemmene i Norges Bygdekvinnelag har tatt vare på og formidla mattradisjoner, også i perioder der «ingen andre» har vært interessert i denne kunnskapen.

 

Hva er en mattradisjon?

Gjennom prosjektet Tradisjonsmatskolen, blir medlemmene i Norges Bygdekvinnelag med på å forvalte mattradisjoner og kulturarv. Tradisjonsforvaltning kan skje på mange ulike måter. Vi bevarer, formidler og overfører kunnskap, og vi legger til og trekker fra ut fra lokale forhold og tilpassing til tida vi lever i. Vi sier gjerne at tradisjonsmat er matretter som har blitt overført over minst én generasjon. Eller for å si det enklere: Er matretten noe du kunne ha lært av bestemora eller mora di? Da er det tradisjonsmat!

Å forvalte mattradisjonene, handler til en viss grad om å ta vare på det gamle. Det betyr allikevel ikke at begrepet tradisjonsmat er noe statisk, som ikke kan forandre seg. Tradisjoner er levende, og å forvalte en mattradisjon handler også om at kunnskapen ikke skal stivne i ei bestemt form. Som i selve ordet tradisjon, handler det om å gi noe videre. Når vi forvalter en tradisjon, jobber vi både med å bevare tradisjonen, men også med å formidle kunnskapen om maten og å overføre kjennskapen til teknikkene til nye generasjoner.

 

Kompetanseheving

En viktig del av kompetansehevinga for medlemmene, er Veiledningsboka for Tradisjonsmatskolen. I veilederen finner du bakgrunnstekster om mattradisjoner og forvaltning av kulturarv, i tillegg til praktiske veiledninger for å lage gode tradisjonsmatkurs. Veilederen er ført i pennen av prosjektleder Ingrid Lamark, sammen med den dyktige arbeidsgruppa for prosjektet – bygdekvinnene Kari Støfringsdal, Juanita Møkkelgård og Ingvild Stomsvik Pedersen. Veiledningsboka sendes ut i trykt utgave til alle lokallagene, og den kan også lastes ned og leses herfra.

I løpet av våren 2019, blir det også arrangert kursholderkurs for medlemmer som vil lære mer om å arrangere og gjennomføre tradisjonsmatkurs. Disse settes opp flere steder i landet og vil ta for seg både teoretiske og praktiske aspekter av å drive med tradisjonsmatformidling. 

 

Hva slags kurs skal vi lage?

Et viktig mål i prosjektet Tradisjonsmatskolen, er at lokallagene skal bli bevisst den store variasjonen i de norske mattradisjonene. Det store mangfoldet gjør at det finnes mange ulike måter å jobbe med tradisjonsmat på. Arbeidet med tradisjonsmatkurs kan settes i sammenheng med de mange andre viktige temaene Norges Bygdekvinnelag jobber med. Man kan for eksempel relatere kurset til temaer i organisasjonens politiske plattform, og se på tradisjonsmaten i sammenheng med temaer som miljøvern, bærekraft, beredskap, tilhørighet og kulturtilbud. Eller man kan ta utgangspunkt i bestemte råvarer, teknikker eller lokale tradisjoner man har lyst til å lære bort.

Veiledningsboka har en fyldig idébank med temaer og forslag til kursopplegg innenfor hvert tema. Du finner også eksempler på og utgangspunkt for undervisningsopplegg for forskjellige målgrupper.

Kurskalender og annonsering

Tradisjonsmatskolen skal også videreføre det viktige og grundige arbeidet som er lagt ned i nettsida norsktradisjonsmat.no. På denne sida er det lansert en egen kurskalender, der alle kurs som er åpne for allmennheten skal annonseres. Dette er en flott mulighet for lokallagene til å vise fram hvordan de jobber med tradisjonsmat, og selvfølgelig også en god måte å annonsere tradisjonsmatkurs på.

Lokallag som har egen nettside på bygdekvinnelaget.no legger inn informasjon om kursene på vanlig måte i kalenderen og krysser av for at arrangementet er et tradisjonsmatkurs – da kobles informasjonen automatisk til norsktradisjonsmat.no/kurskalender. Lokallagene som ikke har egen nettside melder informasjonen inn til prosjektleder, som legger den inn for dere. Send e-post til ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no

Illustrasjonene du ser i denne artikkelen er laget spesielt for Tradisjonsmatskolen, og lokallagene kan bruke dem til å lage plakater og annen annonsering. Klikk her for å laste ned bildefilene hvis du vil sette sammen ditt eget materiell. Ta kontakt med prosjektleder for å få hjelp!

Meld på ditt lokallag!

I midten av februar 2019 det drøyt hundre lokallag som har meldt seg på prosjektet, og som har fått innvilga 5000 kroner i pengestøtte til å arrangere tradisjonsmatkurs. Det er fortsatt plass og penger til mange flere lag!

Det viktigste for å søke pengestøtte, er at lokallaget har lyst til å være med på prosjektet! I søknaden skriver dere litt om hva dere har tenkt å lage kurs om, men dere trenger ikke å ha ferdig spikra planer før dere søker om penger. Det er bedre å komme i gang med planlegginga og søke pengestøtte så snart som mulig, så kan detaljene komme etter hvert. Betingelsene for å få støtte er at lokallaget arrangerer minst to gode tradisjonsmatkurs i løpet av 2019, og at minst ett av de to kursene har deltakere fra utenfor organisasjonen. Hvem som er målgruppa for kursene og hva innholdet skal være, bestemmer lokallaget på egen hånd.

Frist for påmelding og pengesøknad er 1. april 2019.

 

Tradisjonsmatskolen er støtta av Sparebankstiftelsen DNB

Kontakt og påmelding
Bli medlem