Hopp til hovedinnhold

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag, Viken.

Sand Bygdekvinnelag, Rogaland.

Snertingdal Bygdekvinnelag, Innlandet, har meldt seg på VÅR DAG.

VÅR DAG 16. oktober: Sammen for bærekraftig matkunnskap

16. oktober er VÅR DAG og vi bygdekvinner skal vise oss fram med temaet «Sammen om bærekraftig matkunnskap». På denne ressurssiden kan våre lag som ønsker å delta finne oppdatert informasjon og inspirasjon.

For å synliggjøre mangfoldet og innsatsen til frivillige organisasjoner har Frivillighet Norge opprettet en kampanje kalt «VÅR DAG». Organisasjoner og foreninger er blitt oppfordret til å velge sin dag der de viser frem hva de brenner for.

Bygdekvinnenes dag

På bygdekvinnenes VÅR DAG, 16. oktober, invitere vi med oss alle våre lokallag til å gjennomføre en aktivitet som løfter fram matkultur, inkludering og mangfold for fremtiden. Aktivitetene skal inkludere deltakere på tvers av kulturer, alder eller bakgrunn. Samarbeid gjerne med andre organisasjoner for en sterkere og større markering av dagen.

Grip sjansen

Lokallag som vil være med på VÅR DAG kan få økonomisk støtte på 5 000 kroner til gjennomføring av sitt arrangement.  Midlene kan brukes til utstyr, råvarer, leie av lokaler med mer.

Lokallagene kan søke om midler fra Norges Bygdekvinnelag frem til 1. september. Det er førstemann til mølla. Påmelding sendes til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no. Har dere spørsmål, ta kontakt med Sosan Asgari Mollestad på telefon: 901 41 091.Bruk fantasien og lag den aktiviteten som passer best i ditt lokallag. Hent gjerne ideer og inspirasjon på bygdekvinnelaget.no under temaene KvinnerUT og Tradisjonsmatskolen. 

Bli med på informasjonsmøte

Vi inviterer våre lokallag til et informasjonsmøte om VÅR DAG 11. august kl. 18 på Zoom. Invitasjon til lokallagene sendes ut 2. august. 

Lag film om VÅR DAG

Norges Bygdekvinnelag ønsker å skape så mye oppmerksomhet som mulig i forkant av markeringen 16. oktober.

Vi har en idé om å dele filmer der lokallagene forteller om deres forståelse av temaet for markeringen «Sammen for bærekraftig matkunnskap» og aktivitetene dere i lokallaget har valgt å gjennomføre.

Vi håper at dere kan være med å lage hver deres korte filmer med mobilkamera, sammen med medlemmer av deres lokallag som vi senere sammen kan publisere på våre sosiale medier-flater.

Her er hvordan dette kan gjøres:

 • Sitt sammen 3-4 personer/ medlemmer
 • Svar på følgende spørsmål:
 1. Hva betyr bærekraftig matkunnskap for dere?
 2. Hvordan skal dere sammen løfte fram deres forståelse av begrepet bærekraftig matkunnskap på «VÅR DAG»?
 • Film svarene deres.
 • Film også 20-30 sekunder fra en aktivitet i laget, gjerne knyttet opp mot aktiviteten som skal gjøre på VÅR DAG.
 • Filmlengden bør være under to minutter.
 • Filmen kan deles på to måter:
 1. via Messenger til Helle Berger eller Sosan Mollestad
 2. via WeTransfer.com som er en gratis tjeneste for bildeoverføring

Frist for innsendelse er: 25. august. Vi setter pris på å få en snarlig tilbakemelding om dere kan bidra med en film (e-post: helle.berger@bygdekvinnelaget.no).

Her er film fra informasjonsmøtet der vi forklarte hvordan lage videoen til VÅR DAG. Møtet ble holdt på Zoom 8. august.

Gode råd og hjelpetelefon til hvordan lage filmen finner dere her.

 • Delta på VÅR DAG 16. oktober, som er dagen alles blikk skal rettes mot bygdekvinnelaget.
 • Vis stolt fram dugnadsarbeidet vi gjør i bygda. Bruk hasjtagg #frivillighetensår2022 #vårdag
 • Skrive gjerne at det er frivillighetens år i søknader om midler til prosjekter, arrangementer, samlinger og andre ting.
 • Sjekk om din kommune har en egen plan for frivilligheten i kommunen.
 • Samarbeid med andre frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
 • Hva med å ha en frivillighetsfest eller en frivillighetspris i kommunen dette året, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunen?
 • Følg med på nettsiden til Frivillighetens år for å få tips til aktiviteter: frivillighetensar.no

Dette skjer i Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år er forankret i frivillighetsmeldingen som ble lagt fram i 2018. Meldingen slår fast at frivillige organisasjoner er en forutsetning for et moderne velfungerende samfunn.

Året skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre – nasjonalt og lokalt.

Frivilligheten er bærebjelken i gode og trygge lokalsamfunn. Nordmenn er verdenskjent for sin dugnadsinnsats. Frivillige organisasjoner bidrar med alt fra demokratiopplæring og inkludering av minoritetskvinner til redningsarbeid og politisk arbeid. Frivilligheten gir folk i alle aldre muligheten til å møtes, engasjere seg og være med i et fellesskap. Å delta i frivillige organisasjoner motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.

Bygdekvinnelagets lokallag og distriktslag kan også søke Sparebankstiftelsen DNB om midler til lokale VÅR DAG- arrangementer, i tillegg til å søke kommunen og fylkeskommunen.  Det er mange som gjerne vil ha midler til sine aktiviteter, dermed er det lurt å sende søknader til flere steder for å ha en større sjanse til å få tildelt midler.

Skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. FN-organisasjonen for ernæring og landbruk (FAO) ble stiftet 16. oktober 1945. Verdens matvaredag markeres på denne datoen hvert år. Dagen feires i mer enn 150 land, noe som gjør Verdens matvaredag til en av de mest markerte FN-dagene i året. Kilde: FN-sambandet.

Tips til filming: bærekraftig matkunnskap