Hopp til hovedinnhold

Berg Bygdekvinnelag

Berg Bygdekvinnelag

Berg Bygdekvinnelags historie

Berg Bondekvinnelag ble stiftet 25.mars 1933 i Fredrikshalds Teater. Der var det 300-400 personer møtt fram. Det første styret bestod av Anna Unneberg, Aagot Raanås, Ise Anker-Rasch, Anna Herrebrøden og Hildur Thoreby.

De var for både Berg og Idd, men allerede 28.juni på et møte på Unneberg, skilte de lag. Anna Unneberg ble valgt til leder for Berg Bondevinnelag for 2 år. Det ble bestemt å holde 4 møter i året. Halden meierisal i Svenskegata var møtelokalene.

Laget hadde 75 medlemmer. Kontingenten var kr. 1,- pr år. Aagot Raanås ble leder i 1936. Det ble holdt mange kurs: vevkurs,spinnekurs, plantefarging,sykurs, rep. av strømper og regnskapskurs, førstehjelp-og sykepleiekurs. 

I 1939 strikket laget over 200 sokker til våre egne gutter i millitæret, og 60 votter til Finland. I 1940 ble det sendt penger og klær til Nasjonalhjelpen.

I 1940 hadde laget 163 medlemmer. Hvert år var det juletrefest for medlemmer m/familie, den gang på Fredrikshald Teater.

Torpedalen ble eget lag i september 1940. Under krigen, fra 1941, var det opphold i møtevirksomheten. 14. okt. 1945 startet laget opp igjen. Aagot Raanåas var fortsatt leder. Møtene ble preget av tiden som hadde vært, og det ble sendt penger,klær og utstyr, spesielt til Finnmark.

På årsmøtet i 1946 ble Helene Mo valgt til leder. I 1946 ble også Norges Bondekvinnelag stiftet. Kontingenten ble hevet til kr. 3,- pr. år.

I 1948 ble Asak Bondekvinnelag stiftet. De hadde vært med i Berg fram til da. På et fellesmøte med Asak Bondekvinnelag samme år ble Løken-drakten, som Aagot Raanås var pådriver til, forevist. Lagene bestemte sanking av lav(mose) til farging av brodergarn. Sykurs og vevkurs ble satt i gang.

Navnebytte fra Berg Bondekvinnelag til Berg Bygdekvinnelag ble vedtatt 15. september 2003.

Pr. 8/11 2016 har laget 68 medlemmer.

jubileer_i_berg_bondekvinnelag.docx