Hopp til hovedinnhold

Bjørgum Bygdekvinnelag

Årsmeldinger

Årsmøtereferat for Bjørgum Bygdekvinnelag 2019

 

Møte var i Solheim Ungdomshus 6.november kl.19.00.

Oppmøte: 36 bygdekvinner.

 

Liv Spilde ynskte velkomen til årsmøte.

Me opna møtet med «sang for bygdekvinner og alle andre».

 • Godkjenning av møteinnkalling; lysing og informasjon på messenger og FB.
 • Gokjenning av møteleiar; Liv Spilde.
 • Godkjenning av referent; Aud-Marit Netteland.
 • Underskrivarar til årsmøtereferatet; Anny - Irene Mykkeltvedt og

     Liv Kolskår.

 

Årsmøtesaker:

 • Årsmelding v/Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet med ein kommentar; 2.vara manglar i årsmeldinga.

 

 • Rekneskap v/Bjørg Agersborg Grønås.

Revidert og godkjendt av årsmøtet. Driftsoverskot på kr. 67 795,-

Eit usedvanleg innbringande år for laget.

 

Innkomne årsmøtesaker:

1. Betaling for leige av Solheim.

   Forslag: betala ein fast sum i året i tillegg til nedvasking kvar vår, som alt er

                avtalt med Ungdomslaget.

   Vedtak: fast sum i året på kr.2000,-. Årsmøtet vedtek eventuell høgare sum i

   forhald til overskotet.

 

2. Matpengar/dekking av utgifter til mat på møta.

    Forslag: Laget dekker utgifter til møtemat. Kr. 50,- i matpengar per deltakar

                 på møta. Loddsal, viss tid i høve møteagenda.

                Godkjendt av årsmøtet.

 

3. Køyregodgjersle og andre godtgjersle til styret/medlemar som deltek på 

    møte/kurs i regi av Bygdekvinnelaget på alle nivå.

   Forslag 1: køyregodtgjersle for deltaking på kurs/møte i regi av HBK.

   Forslag 2: medlemar som deltek på aktivitetar i regi av HBK/NBK skal sponsast      så sant økonomien i laget tillet det, og at summen vert fastsatt ut i frå økonomi

i laget og kostaden på aktiviteten.

               Godkjendt av årsmøtet.

 

4. Oppsummering/lite referat frå dei ulike nemndene/gruppene til årsmøtet.

    Forslag: Kvar gruppe sender inn eit lite referat til styret før årsmøtet. 

                 Desse skal inn i årsmeldinga.

                 Godkjent av årsmøtet.

 

5. Messengergruppene. Nyttige å ha for drifting av laget.

   Forslag: Ha gruppene slik dei er per i dag. Stramma opp bruken av dei; legga ut

               informasjon på ettermiddag, styra unna lørdag/sundag. Ha kontakt –

                person til ulike dugnader/aktivitetar, der deltakarane sender svar på 

                sms/messenger. Oppretta messengergrupper til ulike nemder/grupper.

                Godkjent av årsmøtet.

 

Pauseinnslag- fellessong: aottungavisa.

 

Val v/leiar i valnemnda Elin Koppen.

 

Framlegg til Styret i 2020:

Randi Margrethe Bjørke (ny for 2 år), Liv Kolskår ny for 2 år),

Kari Tesdal (ny for 2 år), Bjørg Agersborg Grønås, Liv Spilde og

Anne-Marit Lemme Eikefjord. Godkjent av årsmøtet.

 

Varamedlem for 2020:

1. Marit Helgaset  2. Randi Flatabø Opheim  3. Berit Klyve

   Godkjent av årsmøtet.

 

Ettersyn for 2020:

Berit Rongve Græe og Kirsten Helgaset.

Godkjent av årsmøtet.

 

 

 

Utsendingar for 2020:

-Bøndenes hus: Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Voss Folkeakademi: ein frå styret

-Fylkesårsmøtet: 3 frå styret/laget.

  Godkjent av årsmøtet.

 

Sommartur 2020:

 Svanhild Spilde

 Britt Øyeflaten Bryn

 Godkjent av årsmøtet.

 

Valnemnd for 2020:

1. Solvot Tveit Bakketun  2. Margunn Slettemark Mundal 

3. Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet.

 

Forslag til godtgjersel for 2020:

Leiar:1500,-  Resten av styret 600,-

Årsmøtevedtak: Leiar kr.2000,-  skrivar/kasserar kr.1000,- 

                         styremedlem/studieleiar kr.500,-

 

Kveldsturgruppa  2020:

Berit Klyve, Jorunn Arntsen og Margunn Slettemark Mundal.

Godkjendt av årsmøtet.

 

Bakeveka/bakekurs 2020:

Kjellaug Almeland Seim, Randi Serigstad Fenne, Lene Krogstad,

Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland.

Godkjent av årsmøtet.

 

Køyregodgjersle:

Kr.3.50 pr.km.

Godkjent av årsmøtet.

 

Song før maten: Clementine

Matnemda: Anita Sele Eikefjord, Elin Koppen, Laial Slettemark og Helga Mala.

Me fekk servert nydeleg betasuppe med flatbrød og kaffi/heimelaga kake.

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland fekk blomer og takk for innsatsen i styret.

 

 • Anne-Marit presenterte stødig alle kveldsturane i 2019 på rim.

 

Informasjon:

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås informerte om 40-års jubileet til Kvitle  sofaband. Me skal hjelpa til med maten.

 

 • 19.november vert det julematkveld og juledekorasjoner.

         Ansvarleg: Solvor Tveit Bakketun, Brita Knapstad, Randi Flatabø Opheim.

                 Liv kolskår kjem inn som vara for Bente Rong Dyrdal.

          Randi informerte om ulike dekorasjoner og kva me kan trenga av materiale.

          Vert påmelding til jolakvelden.

 

 • Adventsmøtet: vert påmelding. Litt endring i planane. Kjem tilbake med meir  informasjon.

 

 • Randi Flatabø Opheim har laga til songheftet til laget.

 

 • Loddpengar: Kr. 2895,-

 

         Avslutta møtet med Venskapsvisa.

 

Underskrif på årsmøtereferat

                         Liv Kolskår                        Anny-Irene Mykkeltveit

 

 

 

Referatskrivar 7.november 2019

Aud-Marit NettelandÅrsmøtereferat for Bjørgum Bygdekvinnelag 2019

 

Møte var i Solheim Ungdomshus 6.november kl.19.00.

Oppmøte: 36 bygdekvinner.

 

Liv Spilde ynskte velkomen til årsmøte.

Me opna møtet med «sang for bygdekvinner og alle andre».

 • Godkjenning av møteinnkalling; lysing og informasjon på messenger og FB.
 • Gokjenning av møteleiar; Liv Spilde.
 • Godkjenning av referent; Aud-Marit Netteland.
 • Underskrivarar til årsmøtereferatet; Anny - Irene Mykkeltvedt og

     Liv Kolskår.

 

Årsmøtesaker:

 • Årsmelding v/Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet med ein kommentar; 2.vara manglar i årsmeldinga.

 

 • Rekneskap v/Bjørg Agersborg Grønås.

Revidert og godkjendt av årsmøtet. Driftsoverskot på kr. 67 795,-

Eit usedvanleg innbringande år for laget.

 

Innkomne årsmøtesaker:

1. Betaling for leige av Solheim.

   Forslag: betala ein fast sum i året i tillegg til nedvasking kvar vår, som alt er

                avtalt med Ungdomslaget.

   Vedtak: fast sum i året på kr.2000,-. Årsmøtet vedtek eventuell høgare sum i

   forhald til overskotet.

 

2. Matpengar/dekking av utgifter til mat på møta.

    Forslag: Laget dekker utgifter til møtemat. Kr. 50,- i matpengar per deltakar

                 på møta. Loddsal, viss tid i høve møteagenda.

                Godkjendt av årsmøtet.

 

3. Køyregodgjersle og andre godtgjersle til styret/medlemar som deltek på 

    møte/kurs i regi av Bygdekvinnelaget på alle nivå.

   Forslag 1: køyregodtgjersle for deltaking på kurs/møte i regi av HBK.

   Forslag 2: medlemar som deltek på aktivitetar i regi av HBK/NBK skal sponsast      så sant økonomien i laget tillet det, og at summen vert fastsatt ut i frå økonomi

i laget og kostaden på aktiviteten.

               Godkjendt av årsmøtet.

 

4. Oppsummering/lite referat frå dei ulike nemndene/gruppene til årsmøtet.

    Forslag: Kvar gruppe sender inn eit lite referat til styret før årsmøtet. 

                 Desse skal inn i årsmeldinga.

                 Godkjent av årsmøtet.

 

5. Messengergruppene. Nyttige å ha for drifting av laget.

   Forslag: Ha gruppene slik dei er per i dag. Stramma opp bruken av dei; legga ut

               informasjon på ettermiddag, styra unna lørdag/sundag. Ha kontakt –

                person til ulike dugnader/aktivitetar, der deltakarane sender svar på 

                sms/messenger. Oppretta messengergrupper til ulike nemder/grupper.

                Godkjent av årsmøtet.

 

Pauseinnslag- fellessong: aottungavisa.

 

Val v/leiar i valnemnda Elin Koppen.

 

Framlegg til Styret i 2020:

Randi Margrethe Bjørke (ny for 2 år), Liv Kolskår 8ny for 2 år),

Kari Tesdal (ny for 2 år), Bjørg Agersborg Grønås, Liv Spilde og

Anne-Marit Lemme Eikefjord. Godkjent av årsmøtet.

 

Varamedlem for 2020:

1. Marit Helgaset  2. Randi Flatabø Opheim  3. Berit Klyve

   Godkjent av årsmøtet.

 

Ettersyn for 2020:

Berit Rongve Græe og Kirsten Helgaset.

Godkjent av årsmøtet.

 

 

 

Utsendingar for 2020:

-Bøndenes hus: Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Voss Folkeakademi: ein frå styret

-Fylkesårsmøtet: 3 frå styret/laget.

  Godkjent av årsmøtet.

 

Sommartur 2020:

 Svanhild Spilde

 Britt Øyeflaten Bryn

 Godkjent av årsmøtet.

 

Valnemnd for 2020:

1. Solvot Tveit Bakketun  2. Margunn Slettemark Mundal 

3. Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet.

 

Forslag til godtgjersel for 2020:

Leiar:1500,-  Resten av styret 600,-

Årsmøtevedtak: Leiar kr.2000,-  skrivar/kasserar kr.1000,- 

                         styremedlem/studieleiar kr.500,-

 

Kveldsturgruppa  2020:

Berit Klyve, Jorunn Arntsen og Margunn Slettemark Mundal.

Godkjendt av årsmøtet.

 

Bakeveka/bakekurs 2020:

Kjellaug Almeland Seim, Randi Serigstad Fenne, Lene Krogstad,

Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland.

Godkjent av årsmøtet.

 

Køyregodgjersle:

Kr.3.50 pr.km.

Godkjent av årsmøtet.

 

Song før maten: Clementine

Matnemda: Anita Sele Eikefjord, Elin Koppen, Laial Slettemark og Helga Mala.

Me fekk servert nydeleg betasuppe med flatbrød og kaffi/heimelaga kake.

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland fekk blomer og takk for innsatsen i styret.

 

 • Anne-Marit presenterte stødig alle kveldsturane i 2019 på rim.

 

Informasjon:

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås informerte om 40-års jubileet til Kvitle  sofaband. Me skal hjelpa til med maten.

 

 • 9.november vert det julematkveld og juledekorasjoner.

         Ansvarleg: Solvor Tveit Bakketun, Brita Knapstad, Randi Flatabø Opheim.

                 Liv kolskår kjem inn som vara for Bente Rong Dyrdal.

          Randi informerte om ulike dekorasjoner og kva me kan trenga av materiale.

          Vert påmelding til jolakvelden.

 

 • Adventsmøtet: vert påmelding. Litt endring i planane. Kjem tilbake med meir  informasjon.

 

 • Randi Flatabø Opheim har laga til songheftet til laget.

 

 • Loddpengar: Kr. 2895,-

 

         Avslutta møtet med Venskapsvisa.

 

                         Referatskrivar . Aud-Marit Netteland

 

 

 

 

 

bjorgum_bygdekvinnelag_arsmelding.pdf