Om Bjørgum Bygdekvinnelag

Laget vårt vart skipa 17. februar 1938. Medlemstalet har vore ganske stabilt i mange år med litt over 20 medlemmar. Dei seinare åra har me vore så heldige å få fleire med oss i laget, så no er me 70 medlemmar.

Me har møta våre i Solheim Ungdomshus. Og møta er sjølvsagt opne for alle.

Bli medlem