Fitjar Bygdekvinnelag

Aktuelt

Styret 2018- Leiar Britt Padøy. Nestleiar LilliAnnDrønen. Studieleiar Ingrid Kristine Træet. Kaserar Ellen Rydland. Skrivar Kjellfrid Bremskau. Første vararepresentant Solfrid Sandvik.

Styret for 2018.

Fitjar Bygdekvinnelag

Pakker rot grønnsaker i posane

Bygdekvinnene deler ut smaks prøver. LilliAnn Drønen, Solfrid Sandvik o g Kjellfrid Bremskau

Fitjar Bygdekvinnelag

Fruktgraut med heilgryn. Laga av LilliAnn Drønen

Fitjar Bygdekvinnelag

Solveig Hamre Fitjar og Karin Korsvik, Bilde er tatt av LilliAnn Drønen

Sider

Arrangementer

31.

aug

02.

nov

Hordaland
Kontaktinformasjon

Leder: LilliAnn Drønen
E-postper.dronen@haugnett.no
Tlf: 90 99 42 99

Bli medlem