Kirkekaffe på Klippen etter gudstjenesten. Kjøkkengjengen med Else Engelstad, Bjørg Kalager, Marit Solberg og Helene Eskerud

Høsttakkefest med kirkekaffe

Orange og gule gresskar, røde epler og tomater, irrende grønn grønnkål og gyldne kornaks foran alterringen fortalte oss at det var høsttakkefest i Hillestad kirke

Kirkekaffen sørget staute bondekvinner for på Klippen etterpå.

Bli medlem