Selskapsleker skaper alltid mye moro, og denne kvelden, hvor karene også er innbudt, må de jammen vise hva de duger til
Tove Ødeskaug fortalte oss om NBKs satsningsområde for 2004-05
Kunnskapstevling het det engang, nå kalles det qiuz, men det er det samme.
Tradisjonelt hodebry

Julemøte tidlig i januar

Kunnskapstevling og selskapsleker sikrer mye moro og hodebry på julemøtene våre.

Så også i år. Vi hadde også besøk av Tove Ødeskaug som fortalte om NBKs satsningsområde i 2004-05.

Bli medlem