Hopp til hovedinnhold

Hillestad Bygdekvinnelag

Styret i Hillestad bygdekvinnelag 2024

Leder: May Synnøve Næs Engen, Solberggrenda 4, 3089 Holmestrand. E-post: hillestadbygdekvinnelag@gmail.com  Mobil: 92641830

Sekretær: Åse Kristine Guthus, Odderudveien 8, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: sekretaer20hbk@gmail.com Mobil: 90608051

Kasserer: Mary-Ann Aasen, Bispeveien 420, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: kassererhbk20@gmail.com  Mobil: 48204869

1.Vara: Turid Hyllseth, Fossveien 22, 3089 Holmestrand. E-post: turid.hyllset@gmail.com  Mobil: 94842777

2.Vara: Torunn B Solberg, Odderudveien 52, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: torunn_solberg@yahoo.no Mobil: 41310046