Styret fra venstre: Inger, Renate, Bente, Jorunn, Ada og Marit. Else og Grethe ikke tilstede.

Styret i Ringsaker bygdekvinnelag -

Styret ønsker alle medlemmene hjertelig velkommen til alle våre møter og aktiviteter! Dersom du trenger skyss, eller lurer på noe, da tar du kontakt med en av oss i styre.

Vi har også plass til flere i laget og har du lyst til å se hvordan vi har det så er det trivelig om du kommer innom på et møte eller fler!

Leder:  Inger Amb tlf.: 62354026/99578609

                                               e-post:  inger.amb@gmail.com

Nestleder:  Renate Andersen  tlf.: 90832498

                                            e-post: rea76@online.no

Sekretær: Bente Haugom  tlf. 976 96324

                                                               e-post: bhaugom@online.no

Kasserer: Jorunn Waldal tlf.: 92611748

                                               e-post: jorunn@waldal.no

Styremedlem: Else Gulbrandsen tlf.: 41608125

                                               e-post: else.gulbrandsen@gmail.com

 

1.vara:   Marit Takle  tlf.: 62367097/48269705   

                                                               e-post: gslotnes@gmail.com

2.vara:  Ada Koller Hageness tlf.: 623 64060/  90512084

                                                               e-post: ada@hagness.org

3.vara:   Grethe Slotnæs tlf.: 62364493/48092790 

                                               e-post: gslotnes@bbnett.no

 

Bli medlem