Hopp til hovedinnhold

Sandsvær Bygdekvinnelag

Aktivitetsplan 2023

AKTIVITETSPLAN SANDSVÆR BYGDEKVINNELAG 2023
Alle arrangementer begynner kl. 19.00 om det ikke står noe annet.
OBS! Merk at februarmøte holdes onsdag 8. mars og aprilmøte onsdag 19. april.

AKTIVITETSPLAN SANDSVÆR BYGDEKVINNELAG 2023
Alle arrangementer begynner kl. 19.00 om det ikke står noe annet.

25.01.2023

Januarmøte i peisestua på Menighetshuset. Kari Myhr og Bjørg Lie forteller om sin tur til Georgia. Kaffe og litt å bite i samt utlodning.

08.03.2023

OBS DATO

På grunn av vinterferieuker i Vestfold og Buskerud flyttes februarmøte til onsdag 8. mars. Vi feirer Kvinnedagen og oss selv i Peisestua på Menighetshuset. Det blir en hyggekveld med mat, kaffe, litt aktiviteter og utlodning.

29.03.2023

Marsmøte i peisestua på Menighetshuset med tema framtidsfullmakt
v/ Hans-Arne Risnes. Her kan gjerne ektefelle/partner, nær pårørende eller aktuell fullmektig også delta. Det blir informasjon om framtidsfullmakt, hva, hvorfor og hvordan, og mulighet til å stille spørsmål.  Kaffe og litt å bite i og utlodning.

19.04.2023

OBS DATO

Guatemalakveld i peisestua på Menighetshuset.
Ellisiv Vinæs Kleven deltar på Norges Bygdekvinnelag sin tur til Guatemala i februar Medlemstur til Guatemala | Bygdekvinnelaget  Hun forteller om turen og sine opplevelser.

26.04.2023 Sonemøte i Skotselv kulturhus, se tilsendt invitasjon til medlemmer.

14.05.2023

Labrodagen 2023

24.05.2023

Medlemsmøte hos Hageland Hvittingfoss. Styret ordner med bevertning.

07.06.2023
Kl. 18.00

Bygdevandring på Labro. Vi besøker gullsmedene, keramikeren og smeden kl. 18.00. Fine muligheter til å gå en tur langs Lågen eller på museumsområdet. Ta med kaffe og mat. Åpent for alle.

28.06.2023
Kl.18.00

Setertur til Sommerstadsetra.

30.08.2023 Medlemstur til Hurum og Holmsbu

03.09.2023

Sandsværdagen. Vi har egen stand

06.09.2023
Kl. 18.00

Bygdevandring til Støvletjern (på Omholtfjellet). Ta med kaffe og mat.
Frammøte kl 18.00 ved bomparkeringen innerst i Digerhaugveien. Ca 20 minutter å gå til Støveltjern fra parkeringen.
Åpent for alle

27.09.2023

Septembermøte på menighetshuset i Efteløt. Tema "Min hobby". Maria viser bruk av sjablonger, og Bjørg forteller om lydbøker. Hva er din hobby?

15.10.2023

Høsttakkefest Efteløt kirke - Bygdekvinnelaget pynter i kirken

25.10.2023

Årsmøte i peisestua på Menighetshuset

29.11.2023

Julemøte på Hostvedt skole (Sandsvær Barnehage)

03.12.2023
1.søndag i advent

Julegrantenning Efteløt Skole.  Bygdekvinnelaget serverer gløgg ved julegrana

Styret for 2023
Leder:             Bjørg Schjøttelvik Wetterstad
Nestleder:       Maria Bramsen
Kasserer:         Anne Lise Gunnes
Studieleder:    Gerd Jorun Mogen
Sekretær:        Astrid Rogstad Røraas