Hopp til hovedinnhold

Svinndal Bygdekvinnelag

Svinndal Bygdekvinnelags Vevstue
Astrid Pedersen

Astrid Pedersen

Anne Toverød

Anne Toverød

Må Svinndals Vevstue flytte?

Åpen dag på vevstua 1

Åpen dag på vevstua 2

SELG IKKE KLOKKERGÅRDEN!!!

VEVSTUA

HISTORIEN OM VEVSTUA.
En oktober formiddag hadde jeg avtalt et besøk hos Ellen Sandem for å få historien om vår egen Vevstue.
Hun var med å startet tilbudet. Vi er heldige som har slike flittige damer til å bevarer kunnskap om veving til generasjoner!
På Svinndal Bygdekvinnelags Årsmøte blir det valgt inn 4 medlemmer som står for vevstua.
Før i tiden måtte de veve for å ha klær og utstyr. I dag veves det av ren glede!!

I september i 1979 startet vevstua opp. 

Det skulle holdes kurs og 8 vevstoler ble satt opp i den gamle Vaktmester boligen som sto tom.

Det var 16 deltagere som meldte seg på kurset. De ble delt i 2 partier, noe som gjorde at de måtte jobbe raskt for tiden var knapp for at produktene skulle bli ferdig til neste parti. I tiden etterpå ble det holdt flere slike kurs med god respons.

I 1986 ble det bestemt at Vaktmesterboligen skulle brukes til ungdomsklubb og vevstua måtte ut. Om ikke nye lokaler ble funnet var alternativet at vevstua ble nedlagt.

 

Den gamle Klokkergården ved Svinndal Kirke, som kommunen eide, skulle selges. Da tok driftige damer og menn i ulike forreninger i bygda tak, kjempet sammen og fikk snudd kommunens besluttning om salg av Klokkergården. Det ble skrevet en leieavtale på 10 år. Foreningene satte, på dugnad, Gården i tilfredslillende stand og det ble dannet ett styre med representanter fra de ulike foreningene + en person fra Kulturstyret i kommunen som skulle drifte gården. De foreningene som var med var Svinndal Bondekvinnelag ( i dag Bygdekvinnelag) Svinndal Helselag og Våler/Svinndal Hagelag. I dag har vi har en "livslang" leieavtale der vi har bruksrett så lenge vi ønsker.

Vevstua var heldig og fikk benytte hele 2.etg på Klokkergården. Det var mye jobb, men med hjelp av mange fikk de opp 10 vevstoler opp den smale trappen opp. Der finner vi vevstua i dag også, med 14 vever som er ennå tildels privateide.

Gjennom årenes løp har det vært mange flittige kvinner fra hele Våler som har brukt vevstua. Det er mulig for den som ønsker, selv uten medlemskap i Svinndal Bygdekvinnelag, å bruke tilbudet. Ellen forteller at det har vært ihvertfall 150 veversker innom gjennom disse 38 årene.

For å få inn penger for å drifte vevstua har det blitt solgt lodd og det har blitt holdt flere utstillinger. Den ene store utstillingen var markeringen av 10 års jubileet. Vevestua har også vært vert for to store vevtreff her i Østfold, noe som innebærer masse jobb! Fine foredragsholdere har blitt leid inn og temaer f.eks om ulike garn som Lin, Silke og Alpakke har vært representert.

Turer, både dagsturer og overnattingsturer, har vevstua arrangert. Bl.a har ferden gått tre ganger til Sverige på store vevmesser og her i landet til Gudbrandsdalen, Valdres og Toten. Alle turene har vært sosialt hygge, men selvfølgelig faglig påfyll har man også fått med.

 

I dag er det 14 vevstoler og 14 faste deltagere som bruker vevstua. Der hjelper de hverandre med stort og smått. Det er mange som har mye erfraring, gjennom mange års deltagelse, som villig deler med seg! Pr d.d koster det 400 kr pr halvår, pluss utlegg på garn som brukes. Det dekkes av den enkelte.

 

Ellen Sandem som var, og ennå er, primus motor for vevstua tok utannelsen sin på Husflidskolen i Larvik. Etter endt skolegang fikk hun tilbud om jobb som veverske ved skolen. Det sier jo mye om hennes dyktighet i faget. Hun har bidratt med å holdt liv i en gammel tradisjon og gitt Svinndal Bygdekvinnelag et flott tilbud vi kan være stolt av å ha. Hun sier at gleden ved å få delt med sin kunnsakp pg interesse, og fått blitt kjent med mange flittige damer har gitt henne mye tilbake. Vi kjenner jo til ordtaket " Vi lærer så lenge vi lever", men Ellen sa det så fint: "men lærer så lenge man har elever"

Opp gjennom årene har hun mottat flere priser. I 1989 under Bygdedagene fikk hun Hedersbevisning. I 2000 ble hun Æredsmedlem av Svinndal bygdekvinnelag og i 2013/14 fikk hun Innsatsprisen.