Bygdekvinnelaget er nå assosiert medlem av Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet ønsker Norges Bygdekvinnelag hjertelig velkommen inn i den store kulturvernfamilien.

Kulturvernforbundets landsmøte åpnet i fjor opp for en ny kategori medlemsorganisasjoner for å kunne inkludere flere organisasjoner i kulturvernarbeidet. I dag består forbundet av 24 landsomfattende organisasjoner som primært jobber med å bevare, istandsette og formidle kulturarven.

Et sterkt nettverk av kulturvernorganisasjoner

I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som også jobber med kulturvern og har dette som en viktig del av porteføljen, men som ikke definerer seg som en «ren kulturvernorganisasjon». Kulturvernforbundet har derfor åpnet opp for å ta inn slike organisasjoner som «assosierte medlemmer», slik at vi kan bygge et enda større og sterkere nettverk mellom kulturvernmiljøene.

   

Foto: Norges Kulturvernforbund.

– Vi har mye å lære av hverandre og Norges Bygdekvinnelag er opptatt av de samme verdiene som våre andre medlemsorganisasjoner, spesielt når det kommer til norske mattradisjoner og den immaterielle kulturarven rundt dette. Dette forsterker bredden hos oss. Vi ønsker derfor Norges Bygdekvinnelag hjertelig velkommen til vår store kulturvernfamilie, sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne

Vi er opptatt av kulturvern i lokalmiljøene

Norges Bygdekvinnelaget er den første organisasjonen som tas opp som assosiert medlem i kulturvernforbundet.

Foto: Kaisa Tiivel.

– Vi er veldig glade for å ha blitt tatt opp som assosiert medlem i Kulturvernforbundet. Som organisasjon vil vi markere en tilknytning til det frivillige kulturvernet i Norge, og vise at vår organisasjon er opptatt av kulturvern i lokalmiljøene. Siden vårt ekspertområde er matkultur som immateriell kulturarv, er vi også opptatt av at den immaterielle kulturarven ses i sammenheng med vern og forvaltning av fysiske kulturminner. Vi ser fram til å samarbeide med de andre kulturvernorganisasjonene, og håper vi kan ha gjensidig nytte og glede av hverandre. Vi har lokale bygdekvinnelag over hele landet, og vi finnes på mange av de samme stedene som lokallag av andre medlemsorganisasjoner i Kulturvernforbundet, sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag. 

I år er prosjektet «Tradisjonsmatskolen» den store satsingen innen kulturfeltet hos Norges Bygdekvinnelag. I dette prosjektet vil bygdekvinnene trekke fram den spiselige kulturarven, og de lokale bygdkvinnelagene arrangerer rundt 300 kurs i tradisjonsmat over hele landet.

 

Norges Kulturvernforbund

Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for frivillige kulturvernorganisasjoner, som:

  • samordner det frivillige kulturvernfeltet og jobber politisk for å bedre de økonomiske rammene til medlemsorganisasjonene
  • arrangerer faglige seminarer, konferanser og regionmøter
  • informerer, yter service og rådgir våre medlemsorganisasjoner
Bli medlem