Hopp til hovedinnhold

Vestfold Bygdekvinnelag

Lokallag i Vestfold Bygdekvinnelag

I Vestfold har vi 21 lokallag.

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt.

Andebu *
May-Gunn Horntvedt    
e-post: may-gunn@online.no      
til: 97173346

Arnadal                     
Reidun Bogstad
e-post: rebogst@hotmail.com
tlf: 93445982                        

Borre                        
Solfrid Bergan
e-post: Godt.salg@start.no                   
tlf: 

Hillestad *
May Synnøve Næs Engen
e-post: hillestadbygdekvinnelag@gmail.com
tlf: 926 41 830                                                      

Hof *                       
Heidi Hallerud Lofsberg                       
e-post: h.hallerud@gmail.com
tlf: 93620488

Hvarnes  *               
Hildegard Søli Berge
e-post: h-soli@online.no       
tlf: 482 21 962

Kjose *                    
Merete Omsland     
e-post: m.omsland@gmail.com
tlf: 922 08 777

Kvelde *    
Marit Farmen Karlsen   
e-post: mfk@gmail.com  
tlf: 930 48 895

Lardal                      
Laila Lauvstad
e-post: lardal.bygdekvinnelag@gmail.com
tlf: 906 03 088

Nykirke *
Berit Borgen
e-post: blipol10@gmail.com 
tlf: 948 99 460

Ramnes *
Åse Marie Holm
e-post: asemarieholm9@gmail.com
tlf: 902 06 807

Sandar 
Camilla Søvik Botne
e-post: camilla@botne.no
tlf: 908 84 970

Sande *
Brit Sønsterud
e-post: bsoenste@online.no
tlf: 917 77 561

Slagen *                       
Wenche Dunsdy Torøe
e-post: dunsby8@hotmail.com  
tlf: 93204651         

Stokke  *                
Kjersti Lund 
e-post: kirstilund@hotmail.com
tlf: 99160337

Tjølling  *              
Mette Hovland                                                        
e-post: mettehovland@hotmail.no
tlf: 91807278                                           

Undrumsdal *      
Jorunn Kjærnes               
e-post: ole@kjernes.no
tlf: 91311657

Vassås *                      
Birgith Johansen                             
e-post: Birgith.johansen1234@gmail.com  
tlf: 478 44 162                                     

Vivestad  *                   
Anne Ka Munkejord                  
e-post: akglass@online.no           
tlf: 922 28 681                                 

Østre Hedrum
Gunhild Grava
e-post: gunhildgrava@gmail.com
tlf: 922 44 607