Hopp til hovedinnhold

Vestfold Bygdekvinnelag

Studieforbundet kultur og tradisjon

KURSSTØTTE FRA STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON

Studieforbundet Kultur og Tradisjon tlf.: 61217750 –

post@kulturogtradisjon.no

https://www.kulturogtradisjon.no

HVA ER KURS:

Organisert opplæring eller ordinær aktivitet?

Hva er kurs og hva er aktivitet og/eller dugnadsarbeid.

Sjekkliste for lettere å kunne vite hva som er kurs som en kan søke støtte til:

- Har aktiviteten et læringsmål? - Foregår det målretta, organisert læring?

- Er deltakerne samla fysisk eller digitalt og arbeider sammen for å lære?

- Får deltakerne kursbevis?

For å kunne få støtte som organisert opplæring/kurs må:

- Laget kjenne til at dette er organisert opplæring

- Kurslærer skal vite at han /hun er satt opp som kurslærer og at det blir søkt kurstilskudd

- Kursdeltakerne må vite at de er med på organisert opplæring og de må vite hvem som er arrangør

Hvem er lærer?

Studieforbundet skiller mellom kurs med og uten lærer. Kurs med lærer får høyere timetilskudd.

Kurslærer er den som står for opplæringa og har det pedagogiske ansvaret for at deltakerne arbeider i tråd med læringsmåla i studieplanen. Det er ikke krav om at kurslærer skal ha betalt. Det er noe som kurslærer og arrangør bestemmer.

HVEM KAN SØKE:

Alle lokallag som er medlem av Norges Bygdekvinnelag (eller en organisasjon som er medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon)

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger til voksenopplæring gitt over statsbudsjettet.

 KRAV:

For å få kurstilskudd må kurset oppfylle krava i Voksenopplæringsloven og forskriftene:

- Minimum 4 timer kurs

- Minst 4 deltakere med 75 % frammøte

– alle deltakere føres på frammøteliste

- Følg godkjent studieplan

- Lys kurset ut offentlig

- Deltakere være over 14 år i kursåret

- Et kurs kan inntil 50 % digitale timer

 

- En kurstime er 60 min. 15 min av disse kan regnes som pause pr time i løpet av total kurstid

Søk støtte før kurset starter

I informasjon som f.eks. annonser, program og materiell til kursdeltakere skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

SATSER:

Kurs med lærer: 125,- kr per time i tilskudd

Kurs uten lærer: 50 per time opp til 10 – deretter kr 500,- pr kurs

Tilskuddet blir gitt for å dekke utgifter til kurs/opplæring- er utgiftene lavere enn maks tilskudd blir tilskuddet justert.

RAPPORT:

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter sluttdatoen som er oppgitt på søknaden.

Kurs som ikke er rapportert innen tre måneder vil automatisk bli sletta.

KURSPORTAL:

Innlogging skjer via ID porten (samme som brukes til nettbank og altinn), trygg innlogging som sikrer at ikke personopplysninger kommer på avveie.

Alt skjer i kursportalen – en søker og får svar – registrerer kursdeltakere, fremmøte og får melding om rapporten er godkjent og om utbetaling. Trenger ikke sende noe på papir eller epost.

Den som søker bestemmer hvem som skal ha tilgang i portalen.

Det finnes brukerveiledning på nettsiden til studieforbundet som er veldig grei å følge.

Har du spørsmål - kontakt i

Gerd E. Helgeland tlf.: 908 70 861e-post: gerd.helgeland@gmail.com  

Det er også bare å ta kontakt med Studieforbundet Kultur og Tradisjon enten pr telefon eller på e-post

de er veldig service innstilt og vil gjerne at det settes opp kurs som de kan gi støtte til.

SÅ ARRANGER KURS OG SØK STØTTE – FLOTT Å FÅ NY LÆRDOM!!