Hopp til hovedinnhold

Valldal Bygdekvinnelag

Nytt frå styret

Styret for 2024.

Styret for 2024Styreverv 2023
Leiar Solveig Linge Stakkestad Post, administrasjon 2023 - 2024 attval
Nestleiar Bjørg Sætren Kleppe  Kontaktperson/ansvarleg for qviss, årsplan, annonsering/media, kontakt med
nettansvarleg, kontaktansvarleg for Sansehagen, ansvar for invitasjonar.
2023- 2025 attval
Kasserar Petra Jemtegård Ansvarleg for innkjøp, åresal, gåver m.m. 2023- 2025 attval
Styremedlem Mette Marie Døving Medlem i kafegruppa, kontakt for vertinnegruppene, kontakt til ansvarleg for
nyføddgåver
2022 - 2024 ikkje på val
Styremedlem Mette Valdal  Studieleiar
- medlem av tur-/aktivitetsgruppa
2022 - 2024 ikkje på val
1. vara  Magnhild Grønningsæter - skrivar, protokoll og utsending av info  
2. vara Randi Flø  
2023 - 2024 ny  
3. vara Eva Bergdal Muribø   2023 - 2024 attval
4. vara Merete Myklebust   2023 - 2024 ny

I tillegg til styret:
Berit Fredriksen - vert innleigd for å ivareta funksjonen som kasserar/føring av rekneskap. Utbetalar godtgjersle m.m.
Judith Grebstad Krogh - webansvarleg

 

Styret for 2023.

Styret 2023Petra Jemtegård, kasserer,  var ikkje til stades på bildet

Styreverv 2023
Leiar Solveig Linge Stakkestad Post, administrasjon, kontakt for Nyføddgåver.
Nestleiar Bjørg Sætren Kleppe  Årsplanbrosjyre, nett, kontakt for Kafegruppe, Sansehage og Kviss
Kasserar Petra Jemtegård Betaler rekningar, tek mot pengar og bilag, fødselsdagar.
Styremedlem Mette Marie Døving Seterbok, årar og gevinstar, kontakt for Vertinnegruppene.
Styremedlem Mette Valdal  Studieleiar, verving, styrerepresentant i Aktivitet og turgruppa.
1. vara  Sunneva Linge skrivar, Referat av styremøte og tilstellingar,  info ut, plakat/ annonse i avisa.
2. vara Anne Nygård  
3. vara Eva Bergdal Muribø  
4. vara Nelly Ytterli  

                                                                           

Styret for 2022.

Solveig Linge Stakkestad leiar,
Bjørg Sætren Kleppe nestleiar,                                                                                                                  
Nelly Marie Ytterli, kasserer,                                                                                                                      Mette Valdal,  studieleiar,
Mette Marie Døving, styremedlem,
Sunneva Linge , skrivar 1.vara.
2.vara Anne Nygård, 3.vara Eva Muribø, 4.vara Petra Jemtegård.

Styret for 2021

Styret 2020-21

Leiar :          Solveig LInge Stakkestad       -  attval

Nestleiar :   Bjørg Kleppe                           - 2019 - 2021 

Kasserar :      Nelly Ytterli                          -  attval

Skrivar  :       Sunneva Linge (1. vara)       - attval

Studieleiar :     Mette Marie Døving           - attval

Styremedlem:  Elin Smoge                        - 2019 - 2021  

Vara: 1. vara -   Sunneva Linge  -  

           2. vara -    Eva Bergdahl Muribø     - attval 

           3. vara -  Mette Natland  Valdal   -  attval

           4. vara -  Else Rødal    -  attval

Styret for 2020

Leiar :          Solveig LInge Stakkestad       -  2019 - 2020 (attval)

Nestleiar :   Bjørg Kleppe                           - 2019 - 2021 ( attval)

Kasserar :      Nelly Ytterli                          - 2018 - 2020 - ikkje på val

Skrivar  :       Sunneva Linge (1. vara)       - 2019 - 2020 - attval

Studieleiar :     Mette Marie Døving           - 2018 - 2020 - ikkje på val

Styremedlem:  Elin Smoge                        - 2019 - 2021  -  ny

Vara: 1. vara -   Sunneva Linge  -  

           2. vara -    Eva Bergdahl Muribø    2019 - 2020 - attval 

           3. vara -  Mette Natland  Valdal   -  2019  - 2020 - attval

           4. vara -  Else Rødal    -  2019 - 2020  - attval

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal  

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hanssen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe:   Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hanssen ,Liv Eldri Båtnes, Inger Sissel Berdal, May Berli, Bodil Døving, Inger Lise Hjelle.

Tur- og aktivitetsgruppe:  Brita Relling ( leiar),  Mette Valdal, Kristin Alstadsæter, Wenke Sylju.

Syng med oss:     Astrid Bakke Andersen.

Valnemnd:  Kristin Alstadsæter  2017 -  2020

                  Turid Aspehjell   -  2019 - 2021

                   Signe Brenna  - 2019 - 2022

Styret for 2019

Leiar :          Solveig LInge Stakkestad       

Nestleiar :   Bjørg Kleppe

Kasserar :      Nelly Ytterli    

Skrivar  :       Sunneva Linge (1. vara)   

Studieleiar :     Mette Marie Døving    

Styremedlem:  Kristin Alstadsæter

Vara: 1. vara -   Sunneva Linge  -   2018 -2019 

           2. vara -    Eva Bergdahl Muribø    2018 - 2019 - attval 

           3. vara -  Mette Natland  Valdal   -  2018  - 2019

           4. vara -  Else Rødal    -  2018 - 2019

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal  

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hansen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe:   Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hansen , Else Rødal, Inger Sissel Berdal, May Berli.

Tur- og aktivitetsgruppe:  Brita Relling ( leiar),  Mette Valdal, Kristin Alstadsæter, Wenke Sylju.

Syng med oss:     Astrid Bakke Andersen

Valnemnd:

                    Inger Sandnes         2018 - 2019

                    Kristin Alstadsæter  2017 -  2020

                    Turid Aspehjell   -  2019 - 2021

 

Styret for 2017 - 2018

Leiar                    Mette Marie Døving

Nestleiar            Bjørg S. Kleppe

Kasserar              Solveig L. Stakkestad

Skrivar                 Sunneva Linge

Studieleiar          Solveig Linge Stakkestad

Styremedlem: Kristin Alstadsæter

Vara: 1. vara -   Nelly Ytterli   2017  -  2018

           2. vara -    Eva Muribø  2017 - 2018

           3. vara -  Mette Valdal  2017 - 2018

           4. vara - Astrid Bakke Andersen       attval

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal    - 2016 - 2017 - attval

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hansen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe: Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hansen , Else Rødal, Inger Sissel Berdal, Bodil Døving.

Tur- og aktivitetsgruppe: Mette Valdal, Brita Relling , Nelly og Solveig

Valnemnd: Judith G. Krogh   2015 - 2018

                    Nelly Ytterli         2016 - 2019

                    Kristin Alstadsæter  2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6975.JPG