Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Lokallag

Her finner du kontaktinformasjon til lokallagene i Akershus Bygdekvinnelag.

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter kontaktperson og har et interimstyre. 

Asker Bygdekvinnelag 
Leder: Yvonne Skjulestad
E-post: yvonneskjulestad@gmail.com 
Mobil: 47 02 26 83 

Aurskog-Høland Bygdekvinnelag
Leder: Lisbet Langsrud
E-postlisbet.l@online.no
Mobil: 92 62 11 45

Blaker Bygdekvinnelag
Leder: Jorid Holmsen
E-post: Jorid.holmsen@gmail.com
Mobil: 95 90 58 89

Bærum Bygdekvinnelag 
Leder: Unni Wolden Staver
E-postbaerum.bygdekvinnelag@gmail..com
Mobil: 92 86 86 66

Eidsvoll Bygdekvinnelag*
Postmottaker: Laila Grastvedt
E-postgrastvedt@icloud.com
Mobil: 91 54 89 16

Enebakk Bygdekvinnelag *
Leder: Elin Slette
E-postslettefarmen@hotmail.com
Mobil: 92 48 63 39

Frogn Bygdekvinnelag*
Leder: Solveig Olsberg 
E-postsolveig4mail@gmail.com
Mobil: 45 91 28 86

Gansdalen Bygdekvinnelag
Leder: Else Jørgensen
E-post: elsejorg@gmail.com
Mobil: 90 13 08 45

Gjerdrum Bygdekvinnelag 
Leder: Hilde Olstad
E-posthildolst@online.no
Mobil: 91 57 62 99

Kråkstad Bygdekvinnelag 
Leder: Astrid Hoel 
E-post: astrid.hoel@online.no.                                                                                                                                                                                                                                      Mobil: 92 45 39 89

Lørenskog Bygdekvinnelag
Leder: Karin Nygård Åstveit
E-post: kanyaas@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                    Mobil: 95 08 03 84                                                    

Nannestad Bygdekvinnelag
Ledere: Inger E. Holter Holmgrunn
E-post: i-elihol@online.no
Mobil: 90 04 15 93

Nes Bygdekvinnelag
Leder: Margun Koller Eggum
E-post: margunn.koller@hotmail.com
Mobil: 99 69 94 93

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag
Leder: Kari Frank
E-postfrankari@gmail.com                                                                                                                                                                                                                         Mobil: 45 40 31 55

Oslo Bygdekvinnelag 
Leder: Nina Sundqvist
E-post: nina.sundqvist@matmerk.no
Mobil: 91 78 56 20

Rælingen Bygdekvinnelag
Leder: Else Nora Skjerping
E-postskjerping@relekta.no                                                                                                                                                                                                                                      Mobil: 95 29 21 03

Skedsmo Bygdekvinnelag 
Leder: Aud Siri Huseby
E-posthusaud@wj.no
Mobil: 41 50 51 27

Ski Bygdekvinnelag
Leder: Postmottak Ruth Baumberger
E-post: ruth.b.baumberger@gmail.com
Mobil: 90 13 07 38

Sørum Bygdekvinnelag 
Leder: Kari Tveit Mjønerud
E-post: hemjo@online.no.                                                                                                                                                                                                                                      Mobil: 938 42 382

Ullensaker Bygdekvinnelag 
Leder: Hanne Lersveen
E-post: ler_han@hotmail.com
Mobil: 97 17 36 12

 Vestby Bygdekvinnelag
Leder: Trude Skage Andersen
E-post: trsande@gmail.com
Mobil: 91 16 91 40

Østre Udnes Bygdekvinnelag
Leder: Ane Aanerud Grøndahl
E-post: ane-2@online.no                                                                                                                                                                                                                                        Mobil: 90 08 58 93

Ås Bygdekvinnelag
Leder: Birgit Gullerud Holstad
E-post: birgit.gullerud@it-as.no
Mobil: 93 03 19 09