Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 23 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2024 ble nytt styre valgt: Marit Helene Lund (leder), Anne Trehjørningen (nestleder), Kate Nørve (kasserer), Mona Kalfoss Eriksen (sekretær), Laila Grastvedt (styremedlem) og Unni Fyrde (styremedlem)  Førstevara er Stine Andersen Halvorsrud

Sone 1: Marit er soneleder for lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstad, Enebakk og Frogn. 

Sone 2: Anne er soneleder for Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal/Hakadal.

Sone 3: Laila er soneleder for Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker, Skedsmo og Sørum.

Sone 4: Kate er soneleder for Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

 

Kontaktinformasjon til styret pr. telefon Marit Helene Lund: 928 90 372