Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Kurs

Styret i Akershus Bygdekvinnelag oppfordrer alle lokallagene til å sette opp spennende, lærerike og morsomme kurs som samler medlemmer og ikke- medlemmer (som etter hvert kan verves inn) i alle aldersgrupper.

Kurs = sosiale møteplasser og deling av kunnskap!

Studieforbundet kultur og tradisjon sier:
 

Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. 

 

Bygdekvinner har mye kunnskap om tradisjoner som er viktig å lære bort videre.

 

 

Tips til deg som lokalleder som ønsker å søke om støtte til kurs 

Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kan bli et kurs. 

Her er kriteriene for å få dekket kurs : 

  • Inkludering ( om det trengs tolk, dekkes dette i tillegg ) 
  • Læring
  • Tilrettelegging
  • Åpent for alle
  • Minst 4 timer ( trenger ikke å være samme dag – men kan fordeles over tid ) 
  • Minst 4 deltagere over 14 år, med minst 75 % deltagelse ( deltagerliste m/navn og tlf nr må sendes inn ) 

Når alle disse kriteriene er dekket, er satsene Kr. 98.- pr time for kursholder/lærer og  Kr. 50.- pr time om det ikke er en kursholder/lærer + dekt materiell til kurset. (satsene er per. september 2023).

Ta gjerne kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon om noe er uklart. 

Akershus Bygdekvinnelag tar gjerne imot tips på kurs de lokale lagene har holdt, som kan være til inspirasjon for andre lag.