Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Kveldssamling på terrassen, Landbrukets hus

Nyttig og inspirerende distriktsledermøte i NBK


Styret og administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag arrangerte distriktsledermøte 22.-23.april i Landbrukets hus i Oslo. Ledere fra 16 distrikt var samlet og hentet ny kunnskap fra et spenstig og interessant program.

Leder Jorun Henriksen i Norges Bygdekvinnelag ønsket velkommen og ledet presentasjonsrunden. Deretter fulgte en rekke med interessante foredrag:

Distriktsleder Ann-Irene Myhr i Nord-Trøndelag og distriktsleder Oddrun Merete Rosvoll Sagevik i Hedmark holdt engasjerende foredrag om forventninger til vårt politiske engasjement og hvilken rolle vi bør ta.

På programmet sto videre mediehåndtering «Hva svarer vi når pressen ringer?» ved kommunikasjonsrådgiver Rino Andersen.

Deretter fikk vi fersk informasjon fra Utviklingsfondet sitt prosjekt i Guatemala, der Norges Bygdekvinnelag har gått inn som giver for tre nye år. Det var programkoordinator Audun Huseby som orienterte.

Nasjonale, regionale og lokale prosjekter i regi av bygdekvinnene var neste programpost. Generalsekretær Cesilie Aurbakken i NBK og Solveig Mari Ådneram fra Rogaland fortalte om prosjekter som pågår, og hvilke som kan være aktuelle fremover. Dette var et fint utgangspunkt for drøfting i plenum.

Fredagen ble avsluttet med sosialt samvær og middag på taket av Landbrukets hus.

Programmet lørdag var i stikkordsform som følger:

«Jordressurser og matsikkerhet i lys av samtidens kriser» ved Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO.

«Med fortiden inn i fremtiden – Hva kan vi lære av tidligere tiders matpraksiser» ved Annechen Bahr Bugge, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Oslo Met.

«Fra stammeultur til felleskultur – om arbeidet med inkludering og mangfold i NBK, og vårt bidrag til inkludering av Ukrainske flyktninger i bygdene» ved Sosan Asgari Mollestad.

«Hvordan ser distriktsstyret på sin rolle og ansvar som et regionalt ledd, erfaringer og utfordringer fra eget distriktslag» ved Lene Kristin Båtejorde, Vestfold, Marit Helene Lund, Akershus og Helene Foshaug, Troms.

Sentralstyrets forventninger ved Marit Green Tymczuk. Marit fortale også om sine ukrainske slektninger og deres flukt til Norge.

Drøfting i plenum etter foredragene.

Distriktsledermøtet ble avsluttet med informasjon om VÅR DAG, Landsmøtet i Bergen med mer. Samt Åpen post, oppsummering og avslutning.

De fleste av foredragene sendes digitalt til distriktslederne. Dersom noen av foredragene er av interesse kan de videreformidles ved henvendelse til distriktsstyret. Kanskje kan det være aktuelt for noen lokallag å engasjere noen av foredragsholderne til lokale møter?

Ref. Marit Helene Lund