Hopp til hovedinnhold

Akershus og Oslo Bygdekvinnelag

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 23 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2022 ble Marit Helene Lund gjenvalgt som leder. Styret ellers er sammensatt slik: Liv Østeng Halvorsrud, nestleder, Kate Nørve er kasserer, Maren Kjølberg (vara: Marit Helene Lund) studieleder og  Margrethe Henden Aaraas er sekretær, nettside - og facebook ansvarlig. Christin Retvedt er styremedlem. Førstevara er Trude Skage Andersen.

Sone 1: Maren er soneleder for lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstad, Enebak og Frogn. 

Sone 2: Christin er soneleder for Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal/Hakadal.

Sone 3: Liv er sonelder for Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker, Skedsmo og Sørum.

Sone 4: Kate er soneleder for Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Marit Helene Lund er  representant i Bondelagsstyret

Representant til styret i Akershus Bygdeungdomslag: Oppgaven deles mellom Christin Retvedt og Kate Nørve. Sistnevnte er vara når CR ikke kan stille.

Live Grøndahl er representat fra Akershus Bygdeungdomslag og Helge Aas er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret pr. telefon Marit Helene Lund: 928 90 372